Do 3 pracovných dní Vám zabezpečíme profesionálny ošetrovateľský personál

Objednať

Výber článkov z Blogu

1501, 2016

Naše opatrovateľky vyberáme starostlivo

January 15th, 2016| Comments

Výber opatrovateľky prebieha na vysokej profesionálnej úrovni, pričom zohľadňujeme požiadavky a potreby klienta. Každá uchádzačka [...]

1501, 2016

Náplň práce ošetrovateľského personálu

January 15th, 2016| Comments

Sebaobslužné úkony a) Hygiena (osobná hygiena a celkový kúpeľ) b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu [...]

1201, 2016

Integrovaná starostlivosť pre seniorov

January 12th, 2016| Comments

Komplexná starostlivosť o seniorov vyžaduje integritu! Integritu zdravotných, sociálnych a osobných služieb. Starostlivosť o starého [...]

V mene celej rodiny by som sa chcel poďakovať za zabezpečenie opatrovateliek pre našu mamu, vďaka čomu mohla dožiť vo vlastnom dome a so známymi naokolo. Vzhľadom nato, že umiestnenie v domove nepripadalo do úvahy, boli opatrovateľky od Vás pre nás najlepším riešením. Mali sme šťastie, že opatrovateľky si sadli s našou mamou hneď od začiatku a nemuseli sme ich meniť. Uľahčili ste starostlivosť o mamu nám a sme vďační aj za pomoc v domácnosti, s ktorou opatrovateľky nemali problém. Ešte raz Vám ďakujeme a prajeme Vám veľa spokojných klientov do budúcna.
rodina Mifkovičová
Domáca opatrovateľská služba nám pomohla, keďže ešte pracujeme a nemôžme pomáhať toľko našim rodičom ako by sme si priali. Veľmi si cením prácu opatrovateliek a tiež som im vďačná s akou láskou k nim pristupujú. Som rada, že sa aj Slovensko postupne začleňuje medzi štáty s moderným sociálnym systémom a môžeme aj my našim rodičom zabezpečiť všetko, čo na dôchodku a pre jeho spokojné prežitie potrebujú. Ďakujem najmä našim novým rodinným príslušníkom, oaptrovateľkám Janke a Marcelke.
Kováčiková
Veľké ďakujem opatrovateľkám, ktoré nám poskytla agentúra ATENA, za ich ľudský a profesiálny prístup. My a hlavne naša mama si to veľmi ceníme. Ďakujeme a prajeme veľa úspechov.
rodina Chovancová